michael kors handbags outlet cheap ralph lauren uk pandora beads sale louis vuitton sale uk
حساب الأسعار

روال انجام پروژه

ارتباط اوليه ...........................................................................................COMMUNICATION
بازديد از محل .............................................VISITING THE PROJECT
طراحي اوليه ..........................................................................................PRIMARY DESIGN
رائه طرح هاي نهايي ..........................PROVIDING THE FINAL DESIGN
عقد قرارداد  ................................................................................................CONTRACT
توليد ..........................................................................PRODUCTION
حمل ..............................................................................................TRANSPORTATION
نصب .......................................................................INSTALLATION

محاسبه قيمت سازه های فضايي

مواردی که در محاسبه قيمت دقيق سازه فضاکار بايد مورد توجه قرار گيرد :
  1.  ابتدا بايد سازه فضاکار طراحی شود تا بطور دقيق مقادير اجزای سازه مشخص شوند.
  2.  محل نصب از نظر مقدار بار وارده برسطح اعم از برف ويا ميزان وزش باد.
  3. مشخص شدن اينکه آیا اطراف محل نصب سازه فضاکار ساختمان هايی وجود دارد يا خير(وجود ويا عدم وجود ساختمان در ميزان وزش باد تاثير دارد.)
  4. آيا چيزهايی مانند جرثقيل ويا برج های خنک کننده روی سازه فضاکار نصب خواهند شد يا خير.
  5.  نوع پوشش سقف بايد مشخص شود.
  6.  آيا قطعات و اجزای سازه فضاکار بايستی گالوانيزه وسپس با رنگ پودری رنگ آميزی شوند يا اينکه فقط رنگ آميزی ميشوند ويا اينکه فقط گالوانيزه بايد باشد.
  7. ارتفاع سازه فضاکار در تعيين قيمت موثر ميباشد.
  8.  موقعيت محل نصب سازه فضاکار از نظر امکان استقرار داربست و جابجايی آن ميتواند در تعيين قيمت سازه فضاکار موثر باشد.
  9.   بطور کلی هرچه اطلاعات بيشتر و دقيق تر راجع به اوضاع واحوال سازه فضاکار داده شود ميتوان قيمت دقيق تری رابرآوردو پيشنهاد نمود.

مزاياي سازه هاي فضايي

زيبايي

طراحي اجزاء سازه اي در اين سيستم به گونه اي است كه سيستم اجرا شده از چنان زيبايي برخوردار است كه در اكثر پروژ ه هاي اجرا شده ، سازه فضاکار بصورت نمايان باقي مي ماند ، حتي در بسياري از موارد جهت نماسازي ها از اين سيستم استفاده مي گردد .

امكان همزماني اجراي سازه فضايي با عمليات ساختماني ديگر

از آنجايي كه روش هاي مختلفي براي بافت در اين سيستم وجود دارد ، امكان همزماني اجراي اين سيستم با ديگر فعاليت هاي ساختماني بطور همزمان و بدون مزاحمت وجود خواهد داشت .

سبك بودن

عليرغم انچه كه از شكل ظاهري اين سستم به نظر مي آيد سازه اجرا شده بسيار سبك مي باشد بطوريكه در مقايسه با ديگر سازه هاي ساختماني در شرايط مساوي ترجيح داده مي شود و از اين سيستم در اضافه اشكوب ها و در زمين هاي با مقاومت خاك پايين استفاده فراواني صورت مي گيرد .

سرعت

استفاده از نرم افزارهاي مختلف كامپيوتري و هم چنين نرم افزارهاي خاص اين سيستم كه توسط متخصصين اين شركت طراحي وآماده شده است در مرحله طراحي استفاده از ماشين آلات اتوماتيك و نيمه اتوماتيك در توليد قعات در مرحله توليد و روش هاي متعددي كه در زمان اجراي سازه فضايي توسط نيروهاي مجرب اين شركت بكار گرفته مي شود .

ضريب ايمني بالا

درجه نامعيني بالاي اين سيستم ، ژيچ و مهره اي بودن اتصالات و سهولت كنترل كيفيت قطعات و اتصالات و ساخت كارخانه اي قطعات بصورت پيش ساخته عواملي است كه ضريب اطمينان و ايمني سازه را به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد .

عبور تاسيسات از داخل سازه اجرا شده 

فضاي موجود بين لايه هاي سازه فضايي اجرا شده محل مناسبي را جهت عبور تاسيسات برقي و مكانيكي كه مي بايستي در سطح سالن پراكنده شود فراهم مي سازد با اين مزيت كه اين تاسيسات از حداقل ديد برخوردار مي باشد و هم چنين اتصال اين قطعات و قطعات الحاقي ديگر نظير تابلوها ، نور افكن ها و ... به راحتي و در تمامي سطح ايجاد شده وجود خواهد داشت .

تغيير در فضاي ايجاد شده

به واسطه قابليت خاصي كه اين سيستم سازه اي دارا مي باشد كاهش و يا افزايش سطح سازه فضايي اجرا شده از هر طرف و به هر شكل تغيير محل تكيه گاهها با حفظ سازه قبلي با رعايت نكات طراحي به راحتي امكان پذير مي باشد كه اين مطلب امكان فوق العاده اي را در سالن هاي تجاري و صنعتي جهت طرح هاي توسعه ايجاد مي نمايد كه از اين نظر با هيچ نوع از سازه هاي ديگر قابل مقايسه نيست .

عدم استفاده از عمليات جوشكاري در هنگام نصب

بواسطه پيش ساخته سازي اجزاي سازه در كارخانه و پيچ و مهره اي بودن كليه اتصالات هيچگونه عمليات جوشكاري در هنگام مونتاژ و نصب سازه بر روي قطعات انجام نمي ژذيرد .

امكان باز كردن و بستن مجدد سازه

از آنجايي كه رد طول عمليات نصب سازه هيچگونه عمليات جوشكاري صورت نميگيرد و كليه اتصالات در سازه اصلي وقطعات الحاقي بصورت پيچ و مهره اي صورت مي گيرد لذا سازه اجرا شده اين قابليت را دارا مي باشد كه بطور كامل مونتاژ گردد و در محل ديگر به همان شكل ديگري تنها با تغييرات اندكي در قطعات سازه اي نصب شود .

توليد قطعات در كارخانه

ساخت و توليد قطعات سازه در كارخانه ، كنترل كيفيت و دقت بسيار بالايي را موجب خواهد شد كه اين امر خود دقت وكيفيت بالا در كل سازه اجرا شده را به همراه خواهد داشت .

امكان خلق اشكال مختلف معماري

قابليت ايجاد انواع اشكال هنذسي مطابق با طرح هاي گوناگون معماري بوده كه اين قابليت به خصوص در طرح هاي با معماري خاص نسبت به ساير سيستم هاي سازه اي جلوه گر ميگردد .

ايجاد سقف افقي در فضايي داخلي

ايجاد سقف افقي در داخل سالن ها از ديگر مزيت اين سيستم مي باشد كه علاوه بر زيبايي نسبت به سيستم هايي نظير سوله در مصرف انرژي جهت گرمايش و سرمايش فضاي داخل حداكثر صرفه جويي را موجب مي گردد .

هزينه پايين در دهانه هاي بزرگ

ارزان تر بودن اين سيستم در مقايسه با ساير سيستم هاي سازه اي به خصوص در سالن هاي با دهانه بالا اين سيستم را تبديل به تنها گزينه اي نموده كه با توجه به ساير مزيت هاي آن داراي توجيه اقتصادي مي باشد .

گسترش فضاي اجرا شده

قابليت گسترش فضاي اجرا شده در هر جهت چه در حين اجرا و چه  پس از اتمام كار و يا حتي پس از گذشت چند سال از ساخت با حداقل تغيير در سازه اجرا شده قبلي و حداقل هزينه و زمان امكان پذير مي باشد .

اجراي انواع پوشش هاي محافظ

قابليت اجراي انواع پوشش هاي محافظ بر روي قطعات نظير انواع رنگ ها و حتي آبكاري ها ، بواسطه محدود بودن ابعاد اعضاء متشكله سازه فضايي نيز از ديگر قابليت هاي آن مي باشد .